เมื่อพิจารณาจากสถานะปัจจุบันของ kusoge แล้ว Dragon Quest > FF จะเป็นซีรีส์อย่างแน่นอน

เมื่อพิจารณาจากสถานะปัจจุบันของ kusoge แล้ว Dragon Quest > FF จะเป็นซีรีส์อย่างแน่นอน
nอ่านเพิ่มเติมnn
ดูเพิ่มเติม