[ข่าวดี] * การเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศจรรย์ * เจ้าของรู้สึกยินดีกับการได้มาซึ่งความสามารถพิเศษของ "ความเข้ากันได้ที่สูงขึ้นของ Arthur"! ! ผู้ใช้จะต้องตื่นเต้นกับช็อตบูสท์สุดๆ ━━━━(゚∀゚)━━━━!!