[Granblue] รายละเอียดปฏิกิริยาและประสิทธิภาพสำหรับตัวละครใหม่ "โมนิก้า (ชุดว่ายน้ำ)"... แข็งแกร่งพอแทนที่ Makola บนแกนหลบหรือไม่? “สภาพแวดล้อมสำหรับไฟฟ้าช็อตยังไม่พร้อม ดังนั้นจึงใช้งานยาก