[ข่าวดี] * การเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศจรรย์ * เจ้าของรู้สึกยินดีกับการได้มาซึ่งความสามารถพิเศษของ "ความเข้ากันได้ที่สูงขึ้นของ Arthur"! ! ผู้ใช้จะต้องตื่นเต้นกับช็อตบูสท์สุดๆ ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

35: Monst @ News Bulletin 2023/03/16 (พฤหัสบดี) 16:23:53.65 เพชรแข็งแกร่งกว่ามาก 11: Monst @ News Bulletin 2023/03/16 (พฤหัสบดี) 16:23:26.20 มันแข็งแกร่งกว่า Arthur และมันก็หักขวา 18: Monst @ News Bulletin 2023/03/16 (พฤหัสบดี) 16:23:39.89 จำนวนรอบของการเปิดเผยจุดอ่อนนั้นสั้น 41: [email protected] News 2023/03/1...
ดูเพิ่มเติม