[Granblue] สุดท้ายของ Sage จะเพิ่มความสามารถ 4 อย่างเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถที่มีอยู่ในแง่ของการสนับสนุน ดังนั้นบทบาทที่แผนกต้อนรับดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก?