[Granblue] Granblue เคยเป็นตัวละครหญิงเป็นหลัก และมีตัวละครชายเพียงไม่กี่ตัว แต่ตอนนี้อัตราส่วนของตัวละครชายเพิ่มขึ้น และรู้สึกว่ามันเน้นไปที่ทั้งชายและหญิง แต่ก็ดีกว่าที่จะเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง เป็นไร