ฉันกำลังสร้างเกม แต่ฉันกังวลเพราะฉันไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะของอาชีพของฉันในฐานะ "ปรมาจารย์ภาคพื้นดิน" ...

ฉันกำลังสร้างเกม แต่ฉันกังวลเพราะฉันไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะของอาชีพของฉันในฐานะ "ปรมาจารย์ภาคพื้นดิน" ...
ดูเพิ่มเติม