[Elden Ring] ผู้พิทักษ์ต้นไม้, ทฤษฎีมนุษย์ชิโรกาเนะโผล่ออกมา [การสนทนา]

[Elden Ring] ผู้พิทักษ์ต้นไม้, ทฤษฎีมนุษย์ชิโรกาเนะโผล่ออกมา [การสนทนา]
68: ID: uI8njn6X0 ฉันไม่เข้าใจคนอื่นจริงๆ ยกเว้นพวกที่ชอบกบ
ดูเพิ่มเติม