[ข่าวเศร้า] XBOX เป็นฮาร์ดแวร์ที่มีข้อบกพร่องที่ไม่สามารถเล่นเกมได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต

[ข่าวเศร้า] XBOX เป็นฮาร์ดแวร์ที่มีข้อบกพร่องที่ไม่สามารถเล่นเกมได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต
nอ่านเพิ่มเติมnn
ดูเพิ่มเติม