"Tamatsu" ที่คุ้นเคยจาก Minecraft มีให้ใช้งานเป็นไฟภายในรถแล้ว! มีการจัดแคมเปญของขวัญด้วย!

"Tamatsu" ที่คุ้นเคยจาก Minecraft มีให้ใช้งานเป็นไฟภายในรถแล้ว! มีการจัดแคมเปญของขวัญด้วย!
จากร้านค้าพิเศษสินค้าลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการของ Minecraft "Micrafan Shop" ที่ดำเนินการโดย Infolens Co., Ltd. ไฟภายในรถ "Interior Torch Light" ของ "Tamatsu" ซึ่งเป็นรายการในเกมของ "Minecraft" จะวางจำหน่ายใน กลางเดือนมิถุนายน […]
ดูเพิ่มเติม