[Gundam UCE] การต่อสู้ของกลุ่มในสัปดาห์หน้าจะเป็นการต่อสู้ชี้ขาดในระยะสั้นโดยมีเวลาจำกัด 30 วินาที! เครื่องโจมตีพิเศษของบัฟเปิดตัวดูเหมือนว่าจะมาพร้อมกับ gasha ที่ จำกัด แต่ในที่สุดก็ถึงคราวของ Hamakube! ??

[Gundam UCE] การต่อสู้ของกลุ่มในสัปดาห์หน้าจะเป็นการต่อสู้ชี้ขาดในระยะสั้นโดยมีเวลาจำกัด 30 วินาที! เครื่องโจมตีพิเศษของบัฟเปิดตัวดูเหมือนว่าจะมาพร้อมกับ gasha ที่ จำกัด แต่ในที่สุดก็ถึงคราวของ Hamakube! ??
nอ่านเพิ่มเติมnn
ดูเพิ่มเติม