[ภาพ] ฉันมั่นใจในระดับเพชร แต่ฉันไม่สามารถปรับปรุงได้เนื่องจากระบบ MMR ของ Riot

[ภาพ] ฉันมั่นใจในระดับเพชร แต่ฉันไม่สามารถปรับปรุงได้เนื่องจากระบบ MMR ของ Riot
 
ดูเพิ่มเติม