[ประกาศ] เพิ่ม "Saint's Kon" ให้กับเป้าหมายของ "Buki Rensei" แล้ว!

[ประกาศ] เพิ่ม "Saint's Kon" ให้กับเป้าหมายของ "Buki Rensei" แล้ว!
nอ่านเพิ่มเติมnn
ดูเพิ่มเติม