พูดถึงสามหลัก "RPG field BGM", "Xenoblade's Gaur Plain" และ "Ys 8's DANA" เป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือไม่?

พูดถึงสามหลัก "RPG field BGM", "Xenoblade's Gaur Plain" และ "Ys 8's DANA" เป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือไม่?
nอ่านเพิ่มเติมnn
ดูเพิ่มเติม