"ชิโกกุ" ← ดูเหมือนว่าเป็นสถานที่ที่คุณสามารถไปหลังจากทำลายผนึกของแต่ละสถานที่ด้วย RPG?

"ชิโกกุ" ← ดูเหมือนว่าเป็นสถานที่ที่คุณสามารถไปหลังจากทำลายผนึกของแต่ละสถานที่ด้วย RPG?
nอ่านเพิ่มเติมnn
ดูเพิ่มเติม