ฮาร์ดแวร์เกมที่คุณซื้อเป็นครั้งแรกคืออะไร?

ฮาร์ดแวร์เกมที่คุณซื้อเป็นครั้งแรกคืออะไร?
nอ่านเพิ่มเติมnn
ดูเพิ่มเติม