[ข่าวเศร้า] V3 Esports, RiotJP ultimatum: หากทุกฤดูร้อนพ่ายแพ้ทีมจะถูกยกเลิก

[ข่าวเศร้า] V3 Esports, RiotJP ultimatum: หากทุกฤดูร้อนพ่ายแพ้ทีมจะถูกยกเลิก
 
ดูเพิ่มเติม