[รั่ว] หัวใจคอมไพล์ใหม่ สวิตช์ / PS5 / PS4 "Fairy Fencer F Refrain Chord" วางจำหน่าย 15 กันยายน นี้ Kita━━━⎛´ ・ ω ・ `⎞━━━━ !! [กาลาปากอส RPG วิวัฒนาการ]

[รั่ว] หัวใจคอมไพล์ใหม่ สวิตช์ / PS5 / PS4 "Fairy Fencer F Refrain Chord" วางจำหน่าย 15 กันยายน นี้ Kita━━━⎛´ ・ ω ・ `⎞━━━━ !! [กาลาปากอส RPG วิวัฒนาการ]
nอ่านเพิ่มเติมnn
ดูเพิ่มเติม