[Romasaga RS] เมื่อถึงจุดสิ้นสุดของ GW gacha เช่น Mialim และคุณถูกบังคับให้ต้องเลือก! ?? [หวนกลับ]

[Romasaga RS] เมื่อถึงจุดสิ้นสุดของ GW gacha เช่น Mialim และคุณถูกบังคับให้ต้องเลือก! ?? [หวนกลับ]
440 ชื่อ บอสตัน ข่าวด่วน: 2022/05/18 (วันพุธ) 07: 40: 08.54 ID: t6L ฉันควรทำอย่างไรกับสิ่งนี้ ... 100 เยน พรุ่งนี้ฉันต้องเลือกถ้าฉันไม่ออกไปในกาชา .. .
ดูเพิ่มเติม