[วงแหวนเอลเดน] ใช้โหมดที่คุณสามารถควบคุมบอสและต่อสู้กับผู้คนที่จางหายไปได้

[วงแหวนเอลเดน] ใช้โหมดที่คุณสามารถควบคุมบอสและต่อสู้กับผู้คนที่จางหายไปได้
501: ID: 8G96L + Dr0 เป็นหัวหน้าและต่อสู้กับการซีดจาง
ดูเพิ่มเติม