[ข่าวเศร้า] Elden Ring, Apde สั้นเกินไปและจบลงด้วยอึ ...

[ข่าวเศร้า] Elden Ring, Apde สั้นเกินไปและจบลงด้วยอึ ...
113: ID: USOt0 + n0amabam (ฉันแค่อยากให้ Apde มา)
ดูเพิ่มเติม