ทฤษฎีที่ว่าเมื่อ 咄 嗟 มาเยี่ยมคนแรกของเซฟิรอธ คนแรกจะสับสนว่า "ฉัน" หรือ "ฉัน

ทฤษฎีที่ว่าเมื่อ 咄 嗟 มาเยี่ยมคนแรกของเซฟิรอธ คนแรกจะสับสนว่า "ฉัน" หรือ "ฉัน
ดูเพิ่มเติม