[Strike 5] Ver.07.002 หัวข้ออัพเดทจะถูกจัดส่งในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม (วันจันทร์) ทำให้ลุคอ่อนแอลงและแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ “ลุคขาดการปรับนโยบายการปรับทั้งเกมก่อนหน้านี้”

[Strike 5] Ver.07.002 หัวข้ออัพเดทจะถูกจัดส่งในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม (วันจันทร์) ทำให้ลุคอ่อนแอลงและแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ “ลุคขาดการปรับนโยบายการปรับทั้งเกมก่อนหน้านี้”
nอ่านเพิ่มเติมnn
ดูเพิ่มเติม