[Granblue Fantasy] ธาตุแสงนั้นแข็งแกร่งมากเมื่อใด / สัตว์ประหลาดที่เปลี่ยนระดับที่ Harozena บอกว่าแข็งแกร่งในระยะสั้นด้วยตัวเอง

[Granblue Fantasy] ธาตุแสงนั้นแข็งแกร่งมากเมื่อใด / สัตว์ประหลาดที่เปลี่ยนระดับที่ Harozena บอกว่าแข็งแกร่งในระยะสั้นด้วยตัวเอง
584: Nameless Star People 2022/05/11 (วันพุธ) 19: 08: 48.49 ID: 2nPcYmZ60 Uni, Rimikari, Balearag, Noah, Klimakira, Rimivi นอกจากนี้ความเป็นเลิศของ Funfuboga และอักขระที่มีความยากสูงแม้กระทั่งสำหรับอักขระฟรี
ดูเพิ่มเติม