"ฉันมีอาวุธที่ยอดเยี่ยม แต่ฉันไม่สามารถสวมใส่ได้เพราะฉันไม่ถึงระดับที่กำหนด" ← ระบบนี้

"ฉันมีอาวุธที่ยอดเยี่ยม แต่ฉันไม่สามารถสวมใส่ได้เพราะฉันไม่ถึงระดับที่กำหนด" ← ระบบนี้
nอ่านเพิ่มเติมnn
ดูเพิ่มเติม