นักแต่งเพลงเกมหลักสามคน "Koichi Sugiyama" "Nobuo Uematsu" อีกคนหนึ่ง?

นักแต่งเพลงเกมหลักสามคน "Koichi Sugiyama" "Nobuo Uematsu" อีกคนหนึ่ง?
nอ่านเพิ่มเติมnn
ดูเพิ่มเติม