[Gundam UCE] อีเวนท์ต่อไปคือศึกท้าประลอง! เป็นเวลานานแล้วที่ไม่ได้จัดขึ้น แต่สิ่งที่ฉันทำยังไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นฉันจึงกังวลเกี่ยวกับเครื่องบิน Gasha ใหม่มากขึ้น

[Gundam UCE] อีเวนท์ต่อไปคือศึกท้าประลอง! เป็นเวลานานแล้วที่ไม่ได้จัดขึ้น แต่สิ่งที่ฉันทำยังไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นฉันจึงกังวลเกี่ยวกับเครื่องบิน Gasha ใหม่มากขึ้น
nอ่านเพิ่มเติมnn
ดูเพิ่มเติม