[LoL] เมื่อมอร์กาน่าเข้าไปในพุ่มไม้ ชุดก็ใส

[LoL] เมื่อมอร์กาน่าเข้าไปในพุ่มไม้ ชุดก็ใส
* มองดู OP เมื่อมอร์กาน่าเข้าไปในพุ่มไม้ ชุดจะโปร่งใส หากสังเกตดีๆ จะเห็นกางเกงชั้นในด้วย มอร์กาน่าในพุ่มไม้ มอร์กาน่าธรรมดา. Summoner1 สิ่งนี้เกิดขึ้นกับหลาย ๆ รุ่นไม่มีอะไรอยู่ใต้ชุดหรือกระโปรง […]nโพสต์ [ฮ่า ๆ ] ชุดโปร่งใสเมื่อมอร์กาน่าเข้าไปในพุ่มไม้ปรากฏตัวครั้งแรกใน LoL Ninja ....
ดูเพิ่มเติม