“LINE: Monster Farm” ประกาศทดสอบเบต้าแบบปิด! เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแล้ว!

“LINE: Monster Farm” ประกาศทดสอบเบต้าแบบปิด! เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแล้ว!
ผลงานล่าสุดของซีรีส์ "Monster Farm" ซึ่งจะฉลองครบรอบ 25 ปีในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 "LINE: Monster Farm" เนื่องจากซีรีส์ที่มีแฟน ๆ ที่หยั่งรากลึกมากมายจึงมีเสียงมากมายใน SNS ว่า ดีใจกับประกาศผลงานใหม่ การรีมาสเตอร์นั้นดี แต่งานใหม่คือ [...] ...
ดูเพิ่มเติม