บางครั้งผู้เล่นพูดถึง "วิธีเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง" "เรื่องราวที่เกี่ยวพันกันในเกมอาร์เคด" "ตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมต่อสู้ที่มีมาจนถึงตอนนี้ ตัวละครที่อันตราย" เป็นต้น

บางครั้งผู้เล่นพูดถึง "วิธีเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง" "เรื่องราวที่เกี่ยวพันกันในเกมอาร์เคด" "ตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมต่อสู้ที่มีมาจนถึงตอนนี้ ตัวละครที่อันตราย" เป็นต้น
nอ่านเพิ่มเติมnn
ดูเพิ่มเติม