กิจกรรม "Nyanko Great War" ครั้งแรก 9 และ 1/2 ครบรอบจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2022 (วันจันทร์)!

กิจกรรม "Nyanko Great War" ครั้งแรก 9 และ 1/2 ครบรอบจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2022 (วันจันทร์)!
เกมป้องกันหอคอยยอดนิยม "Nyanko Great War" โดย Ponos Co. , Ltd. เพื่อเป็นการฉลองครบรอบครึ่งปีของวันครบรอบ 9 ปี ครั้งแรกของ "กิจกรรมครบรอบ 9 และ 1/2" จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2022 (วันจันทร์) 11:00 น. ถึง 9 พฤษภาคม 2022 (วันจันทร์) ) 1 [… ] ...
ดูเพิ่มเติม