คำพูดของ Umehara "การเผชิญหน้า The Z ของ ZERO3 จะไม่พ่ายแพ้อย่างจริงจังหากคุณให้เวลาฉันเพียงเล็กน้อย มีผู้ชายที่สามารถเอาชนะฉันได้หรือไม่

คำพูดของ Umehara "การเผชิญหน้า The Z ของ ZERO3 จะไม่พ่ายแพ้อย่างจริงจังหากคุณให้เวลาฉันเพียงเล็กน้อย มีผู้ชายที่สามารถเอาชนะฉันได้หรือไม่
nอ่านเพิ่มเติมnn
ดูเพิ่มเติม