มีปัญหาทางการเงินในพื้นที่เกมต่อสู้ที่มีกลุ่ม DBFZ เป็นศูนย์กลางหรือไม่? ฉันให้ยืมเงินหลังจากปรึกษาหารือ แต่มีรายงานหลายฉบับว่าเงินให้ยืมไม่ชำระแม้หลังจากวันที่ชำระคืนรวมเป็นเงิน 4 ล้านเยนขึ้นไป? !!

มีปัญหาทางการเงินในพื้นที่เกมต่อสู้ที่มีกลุ่ม DBFZ เป็นศูนย์กลางหรือไม่? ฉันให้ยืมเงินหลังจากปรึกษาหารือ แต่มีรายงานหลายฉบับว่าเงินให้ยืมไม่ชำระแม้หลังจากวันที่ชำระคืนรวมเป็นเงิน 4 ล้านเยนขึ้นไป? !!
nอ่านเพิ่มเติมnn
ดูเพิ่มเติม