กำหนดเส้นตายคือ 4/13 (วันพุธ) ในขณะที่เรากำลังมองหานักออกแบบเพื่อสร้างเครื่องแบบใหม่สำหรับนักกีฬาเป็นครั้งคราว การคัดเลือกครั้งแรกทำขึ้นโดยอ้างอิงถึงผลงานที่ผ่านมา และขอให้ออกแบบหลังการสัมภาษณ์สำหรับการคัดเลือกครั้งที่สอง

กำหนดเส้นตายคือ 4/13 (วันพุธ) ในขณะที่เรากำลังมองหานักออกแบบเพื่อสร้างเครื่องแบบใหม่สำหรับนักกีฬาเป็นครั้งคราว การคัดเลือกครั้งแรกทำขึ้นโดยอ้างอิงถึงผลงานที่ผ่านมา และขอให้ออกแบบหลังการสัมภาษณ์สำหรับการคัดเลือกครั้งที่สอง
nอ่านเพิ่มเติมnn
ดูเพิ่มเติม