การทำงานร่วมกันครั้งที่สองระหว่าง "Kotodaman" และ "Evangelion" จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม (วันพฤหัสบดี)!

การทำงานร่วมกันครั้งที่สองระหว่าง "Kotodaman" และ "Evangelion" จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม (วันพฤหัสบดี)!
สัมผัสใหม่ RPG "Kyoutou Kotoba RPG Kotodaman" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Kotodaman") และ "Evangelion [...]" ที่ต่อสู้กับแอปสมาร์ทโฟน "Kotoba" ที่ดำเนินการโดยแบรนด์ธุรกิจบันเทิง "XFLAG" ที่พัฒนาโดย mixi, อิงค์
ดูเพิ่มเติม