มุ่งสู่บิคุรอย! โครงการ GW "8th Commufa Cup ~ SOLO Tournament FEATURING FORTNITE ~" เริ่มรับสมัครแล้ว!

มุ่งสู่บิคุรอย! โครงการ GW "8th Commufa Cup ~ SOLO Tournament FEATURING FORTNITE ~" เริ่มรับสมัครแล้ว!
การแข่งขัน e-sports ครั้งแรก "Commufa Cup" ที่จัดขึ้นโดย Chubu Telecommunications Co. , Ltd. ซึ่งคุ้นเคยกับ "Commufa Hikari" ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน 5 จังหวัดภาคกลาง จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 และ 4 ครั้งในปี พ.ศ. 2564 คนเดียว ถูกจัดขึ้น […] ...
ดูเพิ่มเติม