[TOARISE] ฉันจำได้ว่าฉันคาดว่ามันจะเป็นครึ่งหนึ่งของ Dana Lena เพราะมีเพียงตาขวาของ Alphen เท่านั้นที่ส่องแสง

[TOARISE] ฉันจำได้ว่าฉันคาดว่ามันจะเป็นครึ่งหนึ่งของ Dana Lena เพราะมีเพียงตาขวาของ Alphen เท่านั้นที่ส่องแสง
nอ่านเพิ่มเติมnn
ดูเพิ่มเติม