ผู้ชนะ 6 รายการของการแข่งขัน "Tokyo eSports Festa 2022" ได้รับการตัดสินแล้ว! ใครชนะทัวร์นาเมนต์ 2022! ??

ผู้ชนะ 6 รายการของการแข่งขัน "Tokyo eSports Festa 2022" ได้รับการตัดสินแล้ว! ใครชนะทัวร์นาเมนต์ 2022! ??
งาน "Tokyo eSports Festa 2022" ซึ่งประกอบด้วยการแข่งขัน e-sports และนิทรรศการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม (วันศุกร์) ถึง มกราคม 2022 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ e-sports และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเป็นเวลา 3 ปี วันที่ 30 (อาทิตย์) […] ...
ดูเพิ่มเติม