"ชีวิตอันแสนเจ็บปวดของโคดามะ คาวาชิริ" ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากทั้งอนิเมะและหนังสือ มีจำหน่ายแล้วที่ Sega Taiyaki!

"ชีวิตอันแสนเจ็บปวดของโคดามะ คาวาชิริ" ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากทั้งอนิเมะและหนังสือ มีจำหน่ายแล้วที่ Sega Taiyaki!
วันก่อน "GENDA SEGA Entertainment Co., Ltd." เปลี่ยนชื่อเป็น "GENDA GiGO Entertainment Co., Ltd." ร้านอาร์เคดแบรนด์ "SEGA" จะทยอยเปลี่ยนเป็น "GiGO" […]
ดูเพิ่มเติม