"Take-Two Interactive" เกมสำหรับผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดได้ซื้อ "Zynga" เกมมือถือที่ใหญ่ที่สุด!

"Take-Two Interactive" เกมสำหรับผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดได้ซื้อ "Zynga" เกมมือถือที่ใหญ่ที่สุด!
"Take-Two Interactive Software, Inc." ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาวิดีโอเกมที่ใหญ่ที่สุดมี "Zynga Game Network, Inc." ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาเกมมือถือที่ใหญ่ที่สุด […]
ดูเพิ่มเติม