อะไรคือสาเหตุที่อนุญาตให้จำหน่ายเกม?

อะไรคือสาเหตุที่อนุญาตให้จำหน่ายเกม?
1: ไม่ระบุชื่อ @ เกม 2021/12/24 (วันศุกร์) 12: 08: 24.74 ผู้อัปโหลดผิดกฎหมายเหมือนกันอย่างไร คนดูเป็นครัวแตก ไม่ใช่เพราะคนเหล่านี้เกมสถานการณ์จึงเสียชีวิต แท็กโฆษณาวลีถาวร 23 : Anonymous @ game 2021/12/24 (Friday) 13: 10: 07.04 >> 1 เพราะไม่มีใครต้องการการอนุญาตจากคุณต่างหาก 65: Anonymous @ game 2021/12/24 (Fri) 14: 57: 28.79 สำหรับ PS4 distribution, ผู้ผลิตได้กำหนดเขตห้ามจำหน่าย..
ดูเพิ่มเติม