"ABEMA" วางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch! มาดูรายการต้นฉบับ แอนิเมชั่น และละครกันเถอะ!

"ABEMA" วางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch! มาดูรายการต้นฉบับ แอนิเมชั่น และละครกันเถอะ!
เมื่อนานมาแล้ว เครื่องเล่นเกมมีไว้เพื่อเล่นเกมเท่านั้น แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี นอกจากการเล่นเกมแล้ว ยังสามารถฟังซีดี ดู DVD และ Blu-ray เป็นต้น เชื่อมต่อกับเครื่องได้หรือไม่ อินเทอร์เน็ต […] ...
ดูเพิ่มเติม