ความร่วมมือระหว่าง Pokemon และ "Spingle Company"! ขอแนะนำรองเท้าผ้าใบที่มีลวดลายโปเกมอนและเทรนเนอร์!

ความร่วมมือระหว่าง Pokemon และ "Spingle Company"! ขอแนะนำรองเท้าผ้าใบที่มีลวดลายโปเกมอนและเทรนเนอร์!
จำเป็นต้องพูดชื่อเกมยอดนิยม "Pokemon" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Pokemon") "Pokemon Brilliant Diamond Shining Pearl" ที่ออกเมื่อวันก่อนยังขาย 1.396 ล้านหน่วยใน 3 วันและเป็นที่นิยมอย่างมากโดยไม่คำนึงถึงอายุหรือเพศ [ ...] ...
ดูเพิ่มเติม