สรุปข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานแบบครอบคลุมสำหรับงานที่มีลิขสิทธิ์ของ STPR Co., Ltd. และ Capcom Co., Ltd.! เนื้อหาแคปคอมสามารถโพสต์ได้!

สรุปข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานแบบครอบคลุมสำหรับงานที่มีลิขสิทธิ์ของ STPR Co., Ltd. และ Capcom Co., Ltd.! เนื้อหาแคปคอมสามารถโพสต์ได้!
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา วัฒนธรรมการจัดจำหน่ายเกมได้ขยายตัว และจำนวนผู้ที่จำหน่ายเกมอาจเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณจะต้องการเผยแพร่เกมโปรดของคุณ แต่อาจเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่าคุณจะจัดจำหน่ายได้หรือไม่ เนื่องจากห้ามแจกจ่ายเกมโปรดของคุณ […] ...
ดูเพิ่มเติม