"PAC-MAN MUSEUM +" ซึ่งมี 14 ชื่อจากผลงานชิ้นเอกของ Pac-Man จะออกในปี 2022!

"PAC-MAN MUSEUM +" ซึ่งมี 14 ชื่อจากผลงานชิ้นเอกของ Pac-Man จะออกในปี 2022!
Pac-Man เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักกันดีว่าไม่เพียงแค่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในสหรัฐอเมริกาด้วยในชื่อ "Mickey Mouse in the 1980s" ฉันคิดว่าทุกคนเคยเล่นมาแล้ว ตั้งชื่อจาก Pac-Man ที่รู้จักกันทั่วโลก […] ...
ดูเพิ่มเติม