“ฉายโพสต์” โครงการสื่อผสม เริ่มแล้ว! คอนเทนต์ไอดอลใหม่ที่โคนามิเกี่ยวข้องคืออะไร?

“ฉายโพสต์” โครงการสื่อผสม เริ่มแล้ว! คอนเทนต์ไอดอลใหม่ที่โคนามิเกี่ยวข้องคืออะไร?
มีอาชีพหรือประเภทที่เรียกว่า "ไอดอล" ในโลกนี้ ดังที่คำว่า "ไอดอล" "เป้าหมายของความปรารถนา" และ "คนที่มีแฟนๆ กระตือรือร้น" มาจากพฤติกรรม รอยยิ้ม และทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาดึงดูดสายตาของใครหลายๆ คน […] ...
ดูเพิ่มเติม