"การผลิตตั๊กแตน" ภายใต้ GungHo กลายเป็น บริษัท ย่อยของ "NetEase Games" โดยการโอนหุ้น

"การผลิตตั๊กแตน" ภายใต้ GungHo กลายเป็น บริษัท ย่อยของ "NetEase Games" โดยการโอนหุ้น
มีการประกาศว่า "Grasshopper Manufacturing Co., Ltd." จะอยู่ภายใต้ร่มของ "NetEase Games" ภายใต้ข้อตกลงการโอนหุ้นที่ลงนามเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 Grasshopper Manufacturing Co., Ltd. คือ GungHo Online […] ...
ดูเพิ่มเติม