อัพเดทข้อมูลปล่อย! "Animal Crossing: New Year's Forest Direct 2021.10.15" ออกอากาศแล้ว!

อัพเดทข้อมูลปล่อย! "Animal Crossing: New Year's Forest Direct 2021.10.15" ออกอากาศแล้ว!
ในปี พ.ศ. 2564 เราเข้าสู่เดือนตุลาคม และจำนวนวันที่อากาศเย็นเพิ่มขึ้นไม่เฉพาะในช่วงเช้าและเย็นเท่านั้นแต่ในตอนกลางวันด้วย ฤดูใบไม้ร่วงแล้ว แต่การเที่ยวชมยังยากอยู่ ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถเพลิดเพลินกับฤดูกาลได้อย่างเต็มที่ด้วย Nintendo Switch "[...] ...
ดูเพิ่มเติม