ในที่สุด Nintendo Switch ก็มาแล้ว! "PUI PUI Molker Let's! Molker Party!" จะออกแล้ว!

ในที่สุด Nintendo Switch ก็มาแล้ว! "PUI PUI Molker Let's! Molker Party!" จะออกแล้ว!
สต็อปโมชั่นแอนิเมชั่น "PUI PUI Molcar" ที่ออกอากาศตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคม 2564 ความน่ารักของ molcars ความโง่เขลาของมนุษย์และธีมที่ลึกซึ้งอย่างไม่คาดคิดก็ไม่เป็นเช่นนั้นและกลายเป็นแอนิเมชั่นสูงสุด ที่ใหม่. […] ...
ดูเพิ่มเติม