บริการกิจกรรม Gaming daddy "Game Room" โอนธุรกิจจาก CryptoGames Co., Ltd. ไปยังบริษัทจัดการแอปที่ตรงกัน

บริการกิจกรรม Gaming daddy "Game Room" โอนธุรกิจจาก CryptoGames Co., Ltd. ไปยังบริษัทจัดการแอปที่ตรงกัน
เกม blockchain "Crypto Spells" และบริการกิจกรรมของพ่อเกม "Game Room" ที่ดำเนินการโดย Crypto Games Co. , Ltd. ซึ่งดำเนินการตลาด NFT "NFT Studio" ถูกโอนในวันที่ 1 ตุลาคม […]
ดูเพิ่มเติม